Anđeo (grč. “poslanik, vjesnik”), je naziv za vječna eterična bića prisutna u mnogim religijama, čija je dužnost da služe Bogu ili bogovima te pomažu ljudima kao anđeli čuvari. Anđeli čuvari su vrlo važni u tri abrahamske religije. Saznajte više o anđelima čuvarima i arkanđelima. Anđeli čuvari nas mogu štititi, voditi, braniti od svakoga zla po dušu i tijelo, našoj duši davati spasonosne poticaje. Naš anđeo čuvar može nam biti veoma vjeran životni prijatelj.

Anđeo GabrijelAnđeo MihaelAnđeo UrielAnđeo Rafael,  Anđeo ArielAnđeo Metatron